Liceul Teologic Penticostal Betel - Oradea
Liceul Teologic Penticostal Betel - Oradea
Prezentare liceu
Oferta educationala
Documente si informatii importante
Personalul scolii
Elevii scolii
Examene 2010
C.E.A.C.
Parteneri si colaboratori
Evenimente
Istoric
Prezentare
Inscrierea în învăţământul primar 2013
> Descrierea unităţii de învăţământ
> Circumscripţia şcolară
> Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013 - 2014
> Informaţii pentru părinţi
Oferta educationala
Documente
> Orar
> Profesori
> Elevi
> Diriginti
> Secretariat
> Proiecte
> Postliceal
> Gripa
Personal
> Conducere
> Profesori
> Personalul auxiliar
Elevi
C.E.A.C.
BLOG
Parteneri
Galerie Foto
Casierie
Internat (nou)
Cantina
Noutati
Contact

 

OFERTA CURRICULARĂ 2014-2015

Oferta educaţionala a Liceului Teologic Penticostal "Betel", Oradea pentru anul şcolar 2014-2015

Cicluri de învăţământ:

În anul şcolar 2014-2015 liceul nostru funcţionează cu următoarele cicluri:

 • Preşcolar – 4 grupe -  1 grupa mica - 1 grupa mijlocie - 2 grupa mare
 • Primar – 15 clase din care : 3 clase pregătitoare; 3 clase a I-a; - 3 clase a II-a; - 3 clase a III-a ; - 3 clase a IV-a
 • Gimnazial – 12 clase din care: 3 clase a V-a - 3 clase a VI-a - 3 clase a VII-a - 3 clase a VIII-a
 • Liceal – 8 clase din care: câte 2 / nivel, cu urmatoarele profile:
  • matematică-informatică
  • teologie
 • Postliceal, cu urmatoarele profile:
  • Asistent medical generalist - 3 ani
  • Asistent farmacie - 3 ani
    

 

Liceul funcţionează sub egida Bisericii Penticostale "Betel" şi a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bihor si asigură prin oferta sa curriculară de cultură generală şi prin profilul specializărilor, o pregătire intensivă in domenii de mare interes cum sunt: matematica, fizica, informatica, limbile moderne, teologia.

DE CE VEŢI ALEGE LICEUL TELOGIC PENTICOSTAL "BETEL"?

Pentru că are:

- ofertă curriculară atractivă;

- cadre didactice BINE PREGĂTITE;

- bază materială foarte bună;

- colaborare directă cu DIFERITE ORGANIZAŢII, INSTITUŢII, FUNDAŢII;

OFERTA CURRICULARĂ PENTRU 2014-2015. Oferta curriculară cuprinde trunchiul comun conform Curriculumului Naţional. Din curriculumul la dispoziţia şcolii, liceul propune elevilor mai multe ore la disciplinele de specialitate astfel încât aceştia să beneficieze de o bună pregătire pe parcursul celor patru ani de studiu. Propunerile şcolii sunt:

- la ciclul gimnazial la cele trei clase de a V-a, a doua limbă străină studiată la alegere:

• limba franceză

• limba germană

- la specializarea matematică-informatică: ore de matematică, informatică, chimie, biologie, română;

- la specializarea teologie: română, ore de limbă străină pentru studiul intensiv, ore de informatică, materii teologice;

Din curriculumul la dispoziţia şcolii sunt propuneri de ore care să întregească pregătirea de cultură generală a elevilor; propunerile concrete pe clase a ofertei curriculare în anul şcolar 2014-2015 sunt:

- clasa I A: Educaţia pentru sănătate

- clasa I B: Educaţia pentru sănătate

- clasa I C: Educaţia pentru sănătate

- clasa a II-a A: Caligrafie

- clasa a II-a B: Caligrafie

- clasa a II-a C: Caligrafie

- clasa a III-a A: Să scriem corect !

- clasa a III-a B: Capcanele Ortografiei

- clasa a III-a C: Capcanele Ortografiei

- clasa a IV-a A: Matematica distractivă

- clasa a IV-a B: Matematica distractivă

- clasa a IV-a C: Matematica distractivă

- clasa a V-a A: Matematică (aprofundare)

- clasa a V-a B : Matematică (aprofundare)

- clasa a V-a C : Matematică (aprofundare)

- clasa a VI-a A: Lb. engleză (aprofundare)

- clasa a VI-a B : Lb. engleză (aprofundare)

- clasa a VI-a C : Lb. engleză (aprofundare)

- clasa a VII-a A : Lb. engleză (aprofundare)

- clasa a VII-a B : Matematică (aprofundare)

- clasa a VII-a C : Matematică (aprofundare)

- clasa a VIII-a A: Matematică (aprofundare)

- clasa a VIII-a B: Matematică (aprofundare)

- clasa a VIII-a C: Matematică (aprofundare)

- clasa a IX-a A: Matematică (aprofundare)

- clasa a IX- B: Evanghelia după Matei, Psalmi

- clasa a X-a A: Matematică (aprofundare)

- clasa a X-a B: Evanghelia după Marcu, Proverbe

- clasa a XI-a A: Lb. română , matematică, chimie - (aprofundare)

- clasa a XI-a B: Lb. română (aprofundare), lb.engleză, Evanghelia după Luca

- clasa a XII-a A: Lb. engleză, matematică, biologie - (aprofundare)

- clasa a XII-a B: Lb. română, lb. engleză, Evanghelia după Ioan

 OFERTA EXTRA CURRICULARĂ :

- revista scolii;

- internet;

- cercuri pe discipline de învăţământ;

- formaţii ale elevilor (cor, trupă de laudă şi închinare, cerc mass-media, echipa de teatru, gărzile Habacuc, clasa Delta etc.)

 RESURSE UMANE

• Personalul didactic calificat, in majoritate profesori cu gradul didactic II şi I: 35 titulari, 54 suplinitori-calificaţi;
• Personal didactic-auxiliar: 8 ( 2 secretare,  2 administrator, 2 contabil, 1 bibliotecară, 1 pedagog scolar)
• Personal nedidactic: 21 (12 îngrijitoare, 4 portari, 1 fochist, 2 bucătari, 2 muncitori)

 BAZĂ MATERIALĂ

- spaţii de şcolarizare în clădirea Centrului Creştin Şcolar;

- săli de clasă moderne;

- laboratoare şi cabinete;

- fond de carte al bibliotecii;

- teren de sport;

- cantină;

- cabinet medical;

- punct farmaceutic.

  Liceul Teologic Betel
Adminsitrare site Contacteaza-ne! Pagina principala a Liceului Teologic Penticostal Betel