Liceul Teologic Penticostal Betel - Oradea
Liceul Teologic Penticostal Betel - Oradea
Prezentare liceu
Oferta
Personalul scolii
Elevii scolii
C.E.A.C.
Parteneri si colaboratori
Evenimente
Istoric
Prezentare
Informare Covid 19 - Vaccinare
Inscrierea în învăţământul primar 2021-2022
Inscrierea la grădiniţă 2021-2022
Personal
Oferta educationala
Evaluare Nationala / Admitere liceu 2021
Bacalaureat
Proiecte
> Euroscola
Documente
> Orar
> Regulamente
> Profesori
> Elevi
> Diriginti
> Secretariat
> Proiecte
> Postliceal
> Revalorizare (nou)
> Gripa
Personal
> Conducere
> Profesori
> Personalul auxiliar
> Declaratii avere
> Transparenta veniturilor salariale
C.E.A.C.
BLOG
Parteneri
Galerie Foto
Casierie
Internat
Cantina
Noutati
Noutati Legislative
Asociatie parinti Betel
Contact

 

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL “BETEL” ORADEA

 

          Liceul Teologic Penticostal BETEL - Oradea este o extensie a Bisericii Penticostale BETEL Oradea, ce cuprinde învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal (asistent medical generalist şi asistent medical de farmacie).

           Şcoala se pretinde a fi o instituţie de învăţământ unde adevãrul biblic sã penetreze în programa şcolarã şi la fiecare obiect de studiu. De aceea, şcoala participă la scopul general de a-l face pe elev asemenea Domnului nostru Isus Cristos.

            Şcoala se bazează pe o filozofie biblică despre viaţă. Obiectivele şcolii sunt biblice şi au la bazã Cuvântul lui Dumnezeu. Motto-ul şcolii este inspirat din Epistola Apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 1, versetele 26-29.

            Pe această cale, conducerea şcolii îi asigură atât pe elevi cât şi pe cei care vor deveni elevi ai şcolii noastre că motto-ul acesta este urmărit în toate acţiunile intreprinse în cadrul instituţiei şi în afara ei. Membrii bordului de conducere trebuie să le înţeleagă pentru a lua decizii înţelepte, care să permită şcolii să-şi realizeze scopul. Pentru a se obţine aceste lucruri este nevoie de o viziune clară asupra scopului din învăţământul evanghelic. Această viziune cere studiu, lectură, seminarii şi discuţii pentru a putea contura obiectivul asupra căruia se concentrează şcoala noastră.

                                                                        Pastorul Bisericii Penticostale BETEL,

                                                                        Dr. LIVIU APOLZAN

 

Regulamentul intern al Liceului Teologic Penticostal "Betel" Oradea

 

Motto-ul şcolii noastre este: “Excelenţă în cunoaştere şi dragoste”

Liceul Teologic Penticostal ”Betel” a fost fondat în anul 1994 de către Biserica Penticostală nr. 1 "BETEL" din Oradea, str. Ion Ghica nr.13, fiind proprietatea acesteia şi funcţionează sub călăuzirea Bisericii şi a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bihor.

Liceul Teologic Penticostal ”Betel” este o instituţie şcolară finanţată de către stat, fiind cuprinsă în reţeaua şcolilor subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor şi funcţionează din anul 1994 pe baza Dispoziţiei cu nr. 73 din 23.06.1994, iniţial sub denumirea de Seminarul Teologic Penticostal, denumire care a fost schimbată în anul 2001 prin Dispoziţia cu nr. 3093 din 18.05.2001 de către ISJ Bihor, în Liceul Teologic Penticostal Oradea, iar din anul şcolar 2005-2006, cu numele de Liceul Teologic Penticostal ”Betel”, Oradea, prin decizia 5419/17.10.2005.

Din 1994 şi până în anul şcolar 2004-2005 liceul a funcţionat în clădirea din Ion Ghica nr. 13 în cele 10 săli puse la dispoziţie de către Biserica Penticostală "Betel". Anual şcoala s-a dezvoltat numeric şi prin introducerea ciclului gimnazial începând cu anul şcolar 2000-2001 fapt ce a dus la demararea unui proiect de construcţie a unei noi clădiri.

Începând cu anul şcolar 2005-2006, Liceul Teologic Penticostal ”Betel” îşi desfăşoară activitatea într-o clădire nouă în Cartierul Nufărul II, pe strada Nicolae Şova nr. 6, clădire ce a fost inaugurată odată cu începerea noului an şcolar, respectiv în 12 septembrie 2005. Clădirea dispune de 43 de săli de clasă destinate atât activităţilor instructiv-educative ale copiilor cât şi pentru diferite laboratoare (informatică, chimie-biologie, limbi moderne, muzică), o cantină, teren de sport, cabinet medical.

Obiectivul principal al şcolii noastre îl constituie desfăşurarea unei munci instructiv-educative, profesionale şi administrativ-gospodăreşti pentru realizarea reformei învăţământului, pentru pregătirea intelectuală şi morală a elevilor, pentru asigurarea unei integrări eficiente a lor în muncă şi în societate.

Resurse umane şi bază materială

Liceul Teologic Penticostal ”Betel” are următoarele forme de învăţământ:

• ciclul preşcolar: 4 grupe (cu program prelungit)

• ciclul primar  -  15 clase

• ciclul gimnazial -  12 clase

• ciclul liceal: câte 2 clase pe fiecare nivel, una profil matematică-informatică şi una profil teologie

• şcoala postliceală sanitară – specializările: asistent medical generalist şi asistent de farmacie

Din anul şcolar 2006-2007, liceul nostru are din cele trei clase de a V-a, una cu studiul limbii engleze intensiv. În anul şcolar 2010-2011, numărul elevilor care au studiat în liceul nostru a fost de aproximativ  1160 de elevi, îndrumaţi de un corp profesoral alcătuit din 60 de profesori.

Liceul Teologic Penticostal ”Betel” se bucură de o bază materială de excepţie, punând la dispoziţia elevilor săi: - cabinet medical - sală de mese - cabinet de informatică – o reţea cu 25 de calculatoare performante, conectată la Internet, imprimantă laser, scanner laboratorul este destinat atât orelor de informatică cât şi celorlalte materii de studiu. - cabinet de limbi moderne –o reţea cu 30 de pupitre de lucru, fiecare fiind dotat cu o cască, un microfon şi un casetofon, interconectate la pupitrul profesorului - cabinet de muzică – dotat cu următoarele instrumente: o chitară bas, o chitară electrică, două chitare clasice, două viori, un pian electric, un keyboard, un set de tobe, un flaut, un acordeon, o orga electrică şi zece bleukflaute - bibliotecă – dotată cu o gamă diversificată de cărţi (literatură creştină, beletristică, culegeri de probleme, alte discipline) - săli de clasă spaţioase şi luminoase - cu 30 de locuri, în care elevii şi profesorii îşi pot desfăşura activitatea în cele mai bune condiţii

Viziunea şcolii –Director: prof. Onisim Cozma

Confruntarea învăţământului românesc cu nevoile societăţii contemporane, modernizarea şi ridicarea calităţii sale la nivelul standardelor educative europene, impun imperios o mai mare atenţie organizării manageriale în întregul sistem. Învăţământul confesional (creştin) vine să completeze caracteristicile şcolii de mâine care are ca deziderat pregătirea elevilor pentru « A FI » şi « A DEVENI », să adâncească şi să oglindească practic aceste principii atât în societate cât şi la nivelul fiecărui individ. Cunoaşterea, comunicarea şi munca în echipă fac eficientă orice activitate desfăşurată în cadrul unităţii şcolare. Obiectivul principal al şcolii noastre îl constituie desfăşurarea unei activităţi instructiv-educative profesionale, pentru pregătirea intelectuală şi spirituală a elevilor, pentru asigurarea unei integrări eficiente a lor în muncă şi în societate.

Educaţia elevului dintr-o şcoală creştină este mai mult decât o sursă de existenţă sau realizarea pe plan profesional, ea este o slujire duhovnicească în toată puterea cuvântului. Profesorul din liceul nostru va lucra nu numai la nivelul minţii, ci şi a inimii, pentru ca în final, elevul să fie desăvârşit şi destoinic (echipat) pentru orice lucrare bună. Misiunea şcolii –Pastor coordonator: prof. Iuliu Centea -Platon a iniţiat prima academie ca să educe caracterul. Procesul educaţional are ca busolă cercetarea adevărului care să modeleze un caracter frumos. Dr. H. Gene Garrick afirma: ”Misiunea educaţiei şi a învăţământului este transmiterea ordonată a adevărului de la o generaţie la alta.”

Misiunea Liceului Teologic Penticostal din Oradea este transmiterea ordonată a adevărului ştiinţific şi a adevărului revelat în Sfintele Scripturi pentru a modela oameni de caracter, integraţi în societatea românească şi euro-atlantică a secolului 21, având un nivel de cunoştinţe adecvat, astfel încât să ştie ce sunt şi ce se intenţionează ca ei să devină. Obiectivul nostru primordial este să le dăm elevilor cunoştinţe de o înaltă ţinută ştiinţifică. Adevărurile ştiinţei vor fi prezentate din punct de vedere teist. Recunoaştem că fiecare elev are o valoare, daruri şi talente unice din partea lui Dumnezeu. De aceea, îi vom ajuta să-şi descopere vocaţia şi să şi-o ducă la îndeplinire într-un mod înţelept, pentru binele societăţii în care trăim şi pentru a fi oameni morali. Credem că educaţia presupune nu numai acumularea de cunoştinţe teoretice, ci şi aplicarea lor în viaţa de toate zilele.

Misiunea Liceului Teologic Penticostal este să-i conducă pe elevi, să dea societăţii, oameni cu o înaltă pregătire academică, cu un caracter frumos dăltuit, după modelul christic, cu abilitatea de a se integra în diferite domenii ale vieţii sociale, fiind util în societate sau “omul potrivit la locul potrivit” Şcoala oferă finalităţile curriculumu-lui pe cicluri de învăţământ, cadre calificate pentru comunitate, precum şi un sistem de formare continuă pentru cadre didactice la nivelul comunităţii.

Dintre activităţile şcolii

„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea” (Proverbe 22:6) este deviza orei săptămânale de Capelă. Este un program deschis pentru profesori, elevi, părinţi şi vizitatori, în care sunt prezentate adevăruri biblice, elevii participând în mod activ alături de formaţia instrumental – vocală „Betel” (trupa şcolii), grupuri de coregrafie, trupe de pantomimă, recitaluri poetice şi muzicale, mărturii ale efectului cuvântului lui Dumnezeu în viaţa personală.

Corul Liceului Teologic Penticostal „Betel” cuprinde elevii cu talent muzical. A înregistrat numeroase participări la festivaluri de muzică religioasă, concursuri şcolare, fiind evidenţiat cu premii.

Anual Sărbătoarea Bobocilor este aşteptată cu nerăbdare de toţi elevii şi profesorii din liceu. Cu multă ingeniozitate, elevii claselor a X-a pregătesc pentru boboci probe de cultură biblică, cultură generală, îndemânare, aptitudini muzicale etc., fiind un mod de descoperire a unor talente care vor fi cultivate de-a lungul anilor de studiu.

 Un mare succes în rândul elevilor îl are Teatrul Literar. Elevii sunt antrenaţi de profesorii de limba română pentru punerea în scenă a unor fragmente/opere literare cunoscute („Luceafărul”, „Sara pe deal” de M. Eminescu, „Şapte uşi” de C. Ioanid, „Zburătorul” de I.H. Rădulescu).

Din palmaresul activităţilor extra-şcolare nu lipsesc cele cu caracter caritabil şi misionar. Astfel în liceu funcţionează grupe orientate pe vizite la spitale, orfelinate, grupe cu accent pe ajutorarea văduvelor şi orfanilor, grupe speciale de rugăciune (Gărzile HABACUC). Există activităţi orientate spre elevii proveniţi din familiile aflate în dificultate (nevoi sociale, financiare, relaţionale) Proiectul „Şi ei au dreptul să zâmbească” se află în derulare, voluntari dintre elevi investind timp şi resurse materiale alături de Fundaţia „Iubeşte Oamenii” .

Elevii şi profesorii au fost implicaţi în susţinerea concertelor corului „TE DEUM ADORAMUS PHILARMONIA”, desfăşurate la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea şi Deva. Festivalul de muzică creştină contemporană „Bartimeu” a solicitat implicarea în organizare a Consiliului Elevilor Liceului Teologic Penticostal „Betel”.

De asemenea, Consiliul Elevilor organizează întreceri sportive (şah, ping-pong, fotbal). O activitate îndrăgită este participarea claselor prin grupe de misiune la programele duminicale ale bisericilor din judeţ, elevii împărtăşind adevărurile experimentate în Liceul Teologic Penticostal „Betel”.

De asemenea, un grup de elevi şi de profesori ai şcolii noastre participă în fiecare an la conferinţele din Budapesta organizate de ACSI (Asociaţia Internaţională a Şcolilor Creştine). Acolo ei au oportunitatea să cunoască şi să înveţe împreună cu elevi de la şcoli creştine din întreaga lume.

Şcoala noastră este membră ACSI (Asociaţia Internaţional ă a Şcolilor Creştine) din anul 1996. În condiţiile declinului moral din învăţământul românesc, şcolile creştine ACSI sunt tot mai căutate de părinţi şi elevi pentru calitatea educaţiei şi mediul moral şi spiritual oferit. Absolvenţii acestor şcoli se prezintă la admiterile în învăţământul superior în postura unor candidaţi bine pregătiţi, gata de efort susţinut. Majoritatea studenţilor de la institutele teologice, aparţinând de învăţământul superior, vin de la liceele teologice ACSI, absolvenţii acestora constituind pepiniera de cadre pentru personalul de cult. Absolvenţii care nu urmează învăţământ superior sau postliceal sunt preferaţi la angajările de personal cu studii medii pentru calităţile lor de oameni muncitori şi cinstiţi. Considerăm că infracţionalitatea în rândul tinerilor ar putea scădea semnificativ prin creşterea numărului absolvenţilor de şcoli confesionale, capabili să apere valorile morale şi spirituale necesare societăţii noastre.

Scopul şcolii noastre este ca absolventul să fie:

 din punct de vedere academic - bine pregătit la toate disciplinele de învăţământ, echipat cu competenţele de bază cerute de MEC;

 din punct de vedere spiritual - să-L cunoască pe Dumnezeu şi să dorească apropierea de El printr-o relaţie personală cu Isus Hristos; - să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu şi să-l aplice în viaţa de zi cu zi; - să fie implicaţi activ într-o biserică locală, slujindu-L pe Dumnezeu şi semenii.

 din punctul de vedere al calităţii de cetăţean - să înţeleagă, să preţuiască şi să practice deprinderile de bun cetăţean al ţării în care l-a aşezat Dumnezeu; - să înţeleagă cultura, istoria şi formele de guvernare ale altor popoare în vederea promovării unor relaţii bazate pe respect şi toleranţă; - să fie echipat cu o concepţie creştină despre lume şi viaţă care să-i permită să aibă o gândire critică asupra lumii şi vieţii pe baza valorilor şi principiilor creştine; - să fie echipat cu un set de valori indispensabile coeziunii societăţii, cum ar fi, respect pentru: valorile familiale, autoritatea şi ordinea socială, îndatoririle civice şi sociale, mediul ecologic şi pentru moştenirea culturală a poporului nostru.

 din punctul de vedere al deprinderilor comportamentale - să respecte şi să stabilească relaţii corecte cu semenii, având dorinţa de a-i ajuta pe cei dezavantajaţi; - să fie educat în etica muncii, apreciind că orice profesie are demnitate şi că ea trebuie făcută dintr-o înaltă conştiinţă morală, ca pentru Dumnezeu; - să folosească într-un mod înţelept timpul liber; să dovedească abilităţi în rezolvarea problemelor şi în luarea deciziilor. Iată valorile fundamentale ale unei şcoli creştine, pe care ni le însuşim şi noi:

1. Procesul de predare-învăţare trebuie să fie centrat pe nevoile elevului, nevoi intelectuale, fizice, emoţionale, sociale şi moral-spirituale, ţinându-se cont de particularităţile de vârstă şi individuale.

2. Şcoala trebuie să urmărească excelenţa în însuşirea competenţelor academice, la toate disciplinele de învăţământ, conform cerinţelor MEC.

3. Elevilor trebuie să li se ofere posibilitatea să-şi urmeze traseul educaţional în profilurile de bază ale liceelor româneşti, real sau uman, în funcţie de înclinaţiile, dotarea şi interesul lor.

4. Informaţia nu poate fi separată de valorile morale, procesul transmiterii ei nefiind neutru din punct de vedere moral.

5. Procesul de predare-învăţare trebuie să fie holistic, adresându-se întregii personalităţi a elevului, incluzând componenta moral-spirituală.

6. Şcoala trebuie să urmărească formarea caracterului bazându-se pe adevăr, sinceritate, respect şi ajutor reciproc, integritate în toate domeniile vieţii.

7. Şcoala trebuie să participe la activităţile social-civice, dezvoltând în elev sentimentul responsabilităţii sociale şi a participării civice.

8. Şcoala trebuie să urmărească renaşterea duhovnicească a elevului pentru ca acesta să trăiască în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, condiţie sine qua non a fericirii de acum şi a celei veşnice.

9. Şcoala trebuie să promoveze o perspectivă creştină asupra lumii şi vieţii fundamentată pe principiile Sfintei Scripturi.

10. Elevii trebuie să fie învăţaţi principiile integrării biblice în toate domeniile vieţii, depăşind dihotomia sacru-profan, integrând treptat totul în domeniul sacrului, prin ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu.

11. Principiile creştine trebuie să pătrundă toate domeniile de activitate ale şcolii.

12. Şcoala trebuie să angajeze profesori regeneraţi spiritual, cu o înaltă calificare profesională şi o înaltă ţinută moral-spirituală.

  Liceul Teologic Betel
Contacteaza-ne! Pagina principala a Liceului Teologic Penticostal Betel