Liceul Teologic Penticostal Betel - Oradea
Liceul Teologic Penticostal Betel - Oradea
Prezentare liceu
Oferta
Personalul scolii
Elevii scolii
C.E.A.C.
Parteneri si colaboratori
Evenimente
Istoric
Prezentare
Inscrierea în învăţământul primar 2019-2020
Personal
Oferta educationala
Evaluare Nationala
Bacalaureat
Documente
> Orar
> Regulamente
> Profesori
> Elevi
> Diriginti
> Secretariat
> Proiecte
> Postliceal
> Revalorizare (nou)
> Gripa
Personal
> Conducere
> Profesori
> Personalul auxiliar
> Declaratii avere
> Transparenta veniturilor salariale
C.E.A.C.
BLOG
Parteneri
Galerie Foto
Casierie
Internat
Cantina
Noutati
Asociatie parinti Betel
Contact

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL “BETEL” ORADEA

 

          Liceul Teologic Penticostal BETEL - Oradea este o extensie a Bisericii Penticostale BETEL Oradea, ce cuprinde învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal (asistent medical generalist şi asistent medical de farmacie).

           Şcoala se pretinde a fi o instituţie de învăţământ unde adevãrul biblic sã penetreze în programa şcolarã şi la fiecare obiect de studiu. De aceea, şcoala participă la scopul general de a-l face pe elev asemenea Domnului nostru Isus Cristos.

            Şcoala se bazează pe o filozofie biblică despre viaţă. Obiectivele şcolii sunt biblice şi au la bazã Cuvântul lui Dumnezeu. Motto-ul şcolii este inspirat din Epistola Apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 1, versetele 26-29.

            Pe această cale, conducerea şcolii îi asigură atât pe elevi cât şi pe cei care vor deveni elevi ai şcolii noastre că motto-ul acesta este urmărit în toate acţiunile intreprinse în cadrul instituţiei şi în afara ei. Membrii bordului de conducere trebuie să le înţeleagă pentru a lua decizii înţelepte, care să permită şcolii să-şi realizeze scopul. Pentru a se obţine aceste lucruri este nevoie de o viziune clară asupra scopului din învăţământul evanghelic. Această viziune cere studiu, lectură, seminarii şi discuţii pentru a putea contura obiectivul asupra căruia se concentrează şcoala noastră.

                                                                        Pastorul Bisericii Penticostale BETEL,

                                                                        Dr. LIVIU APOLZAN

 

 

Motto-ul şcolii noastre este: “Excelenţă în cunoaştere şi dragoste”

Liceul Teologic Penticostal ”Betel” a fost fondat în anul 1994 de către Biserica Penticostală nr. 1 "BETEL" din Oradea, str. Ion Ghica nr.13, fiind proprietatea acesteia şi funcţionează sub călăuzirea Bisericii şi a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bihor.

Liceul Teologic Penticostal ”Betel” este o instituţie şcolară finanţată de către stat, fiind cuprinsă în reţeaua şcolilor subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor şi funcţionează din anul 1994 pe baza Dispoziţiei cu nr. 73 din 23.06.1994, iniţial sub denumirea de Seminarul Teologic Penticostal, denumire care a fost schimbată în anul 2001 prin Dispoziţia cu nr. 3093 din 18.05.2001 de către ISJ Bihor, în Liceul Teologic Penticostal Oradea, iar din anul şcolar 2005-2006, cu numele de Liceul Teologic Penticostal ”Betel”, Oradea, prin decizia 5419/17.10.2005.

Din 1994 şi până în anul şcolar 2004-2005 liceul a funcţionat în clădirea din Ion Ghica nr. 13 în cele 10 săli puse la dispoziţie de către Biserica Penticostală "Betel". Anual şcoala s-a dezvoltat numeric şi prin introducerea ciclului gimnazial începând cu anul şcolar 2000-2001 fapt ce a dus la demararea unui proiect de construcţie a unei noi clădiri.

Începând cu anul şcolar 2005-2006, Liceul Teologic Penticostal ”Betel” îşi desfăşoară activitatea într-o clădire nouă în Cartierul Nufărul II, pe strada Nicolae Şova nr. 6, clădire ce a fost inaugurată odată cu începerea noului an şcolar, respectiv în 12 septembrie 2005. Clădirea dispune de 43 de săli de clasă destinate atât activităţilor instructiv-educative ale copiilor cât şi pentru diferite laboratoare (informatică, chimie-biologie, limbi moderne, muzică), o cantină, teren de sport, cabinet medical.

Obiectivul principal al şcolii noastre îl constituie desfăşurarea unei munci instructiv-educative, profesionale şi administrativ-gospodăreşti pentru realizarea reformei învăţământului, pentru pregătirea intelectuală şi morală a elevilor, pentru asigurarea unei integrări eficiente a lor în muncă şi în societate.

Resurse umane şi bază materială

Liceul Teologic Penticostal ”Betel” are următoarele forme de învăţământ:

• ciclul preşcolar: 4 grupe (cu program prelungit)

• ciclul primar  -  15 clase

• ciclul gimnazial -  12 clase

• ciclul liceal: câte 2 clase pe fiecare nivel, una profil matematică-informatică şi una profil teologie

• şcoala postliceală sanitară – specializările: asistent medical generalist şi asistent de farmacie

Din anul şcolar 2006-2007, liceul nostru are din cele trei clase de a V-a, una cu studiul limbii engleze intensiv. În anul şcolar 2010-2011, numărul elevilor care au studiat în liceul nostru a fost de aproximativ  1160 de elevi, îndrumaţi de un corp profesoral alcătuit din 60 de profesori.

Liceul Teologic Penticostal ”Betel” se bucură de o bază materială de excepţie, punând la dispoziţia elevilor săi: - cabinet medical - sală de mese - cabinet de informatică – o reţea cu 25 de calculatoare performante, conectată la Internet, imprimantă laser, scanner laboratorul este destinat atât orelor de informatică cât şi celorlalte materii de studiu. - cabinet de limbi moderne –o reţea cu 30 de pupitre de lucru, fiecare fiind dotat cu o cască, un microfon şi un casetofon, interconectate la pupitrul profesorului - cabinet de muzică – dotat cu următoarele instrumente: o chitară bas, o chitară electrică, două chitare clasice, două viori, un pian electric, un keyboard, un set de tobe, un flaut, un acordeon, o orga electrică şi zece bleukflaute - bibliotecă – dotată cu o gamă diversificată de cărţi (literatură creştină, beletristică, culegeri de probleme, alte discipline) - săli de clasă spaţioase şi luminoase - cu 30 de locuri, în care elevii şi profesorii îşi pot desfăşura activitatea în cele mai bune condiţii

  Liceul Teologic Betel
Adminsitrare site Contacteaza-ne! Pagina principala a Liceului Teologic Penticostal Betel